Koszyk

Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze strony internetowej oraz bloga na www.allezaproszenia.pl jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków Polityki Prywatności i Cookies.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies opisuje politykę przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, jak również innych technologii na stronie internetowej www.allezaproszenia.pl. Ponadto opisane zostały zasady usługi newsletter.

W razie jakichkolwiek zapytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i Cookies prosimy o kontakt z Administratorem wysyłając e-mail pod: zap@krobia.net

Wszystkie dane osobowe i adresowe przekazane przez Użytkownika na stronie internetowej www.allezaproszenia.pl nie będą udostępniane czy odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator ma możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdy Użytkownik strony jest zobowiązany do zaznajomienia się z aktualną politykią prywatności.

§2
DEFINICJE

„Administrator” – Piotr Andrzejewski, ul. Sułkowskiego 28/3, 64-100 Leszno.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie www i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa oraz blog na www.allezaproszenia.pl

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – bezpłatna usługa wykonywana przez Administratora polegającą na wysyłaniu Użytkownikom maili, które informują o usługach, produktach i innych tematach powiązanych z działalnością Administratora

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe przy użyciu formularzy na Stronie, określonych poniżej, w celach jakie opisują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez komunikację elektroniczną od Administratora tj. kontaktu z Użytkownikiem, wysyłania newslettera lub innych informacji marketingowych, np. o nowych produktach.

4. W każdej chwili Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz może poprawiać swoich dane czy prosić o ich usunięcie z bazy Administratora.

5. Administrator będzie przechowywał dane Użytkownika nieokreślony czas.

6. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie swoich danych osobowych, nie będzie mógł skorzystać z usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy na stronie internetowej.

7. Przekazując swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingu produktów i usług Administratora, oraz na poddanie ich profilowaniu, aby przygotować zindywidualizowaną ofertę dla Użytkownika. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw i prosić o nieprzetwarzanie jego danych osobowych w tych celach.

8. Na stronie Użytkownik może zobaczyć linki, które odsyłają do innych stron internetowych.
Administrator nie jest odpowiedzialny za treści zawarte na tych stronach. Użytkownik powinien samodzielnie zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności takich stron.

9. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednak jest to niezbędne, aby Administrator podjął działania związane z ich otrzymaniem (np. zrealizował zamówienie złożone przez Użytkownika).

10. Administrator przechowuje i chroni z należytą starannością wszystkie dane osobowe zgodnie z należytymi procedurami.

11. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

12. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje dwa rodzaje formularzy na Stronie:

1. Formularz kontaktowy – umożliwiający wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora wg niniejszej Polityki Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

2. Formularz zamówienia – niezbędny do złożenia oraz realizacji zamówienia przez firmę. Składając zamówienie Użytkownik jednocześnie zgadza się na ewentualne otrzymanie newslettera czy kontakt telefoniczny zgodny z poniższymi ustawami:

2.1. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, aby otrzymywać informacje i materiały marketingowe, lub na marketing bezpośredni

2.2. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2.3. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

3. Z newslettera czy kontatu elektronicznego w celach marketingowych Użytkownik możne w każdym momencie zrezygnować poprzez prośbę mailową.

§5
KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które umieszczają czytelnicy Strony czy bloga. Ponadto Administrator ma prawo do niezamieszczania komentarzy takich jak: spam, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe wyrażenia, czy treści niezgodne z prawem lub zawierające linki do innych stron.

§6
TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje technologie, które obserwują działania Użytkownika w ramach Strony:

1.1. Piksel konwersji Facebooka – aby zarządzać reklamami na Facebooku i prowadzić działania remarketingowe

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w wykonać analizę statystyk Strony. Google Analytics posiada własne pliki cookies do analizowania działań Użytkowników danej Strony np. z jakiej strony Użytkownik wszedł na stronę Administratora.

2. Aby korzystać ze strony internetowej www.allezaproszenia.pl Użytkownik musi posiadać:

2.1. Urządzenie z dostępem do sieci Internetowej

2.2. Aktywną skrzynkę mailową

2.3. Przeglądarkię internetową wyświetlającą poprawnie strony www

§7
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administraor jest właścicielem wszystkich treści zawartych na Stronie. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie czy wykorzystywanie treści zamieszczonych na Stronie czy blogu w całości lub częściowo bez wyraźniej wcześniejszej zgody.

§8
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona może automatycznie zbierać różne informacje.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika Strony. Standardowo zawierają one nazwę strony www, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz posiadają swój unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są aby:

a) optymalizować korzystanie ze strony oraz dostosować zawartości strony internetowej do upodobań Użytkownika

b) tworzyć statystyki jak Użytkownicy korzystają ze Strony

4. Na Stronie stosouje się dwa główne rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są tymczasowe i znikają w momencie wylogowania przez Użytkownika z urządzenia czy wyłączenia przeglądarki. Natomiast „stałe” cookies są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do ich ręcznego usunięcia.

5. Strona może stosować poniższe rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług na Stronie, np. pliki uwierzytelniające

b) „funkcjonalne” pliki cookies, które zapamiętują wybrane przez Użytkownika ustawienia np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.

c) „wydajnościowe” pliki cookies, które zbierają informacje o sposobie w jaki korzysta się ze Strony

d) pliki cookies, które zapewniają bezpieczeństwo, np. wykrywają nadużycia

e) „reklamowe” pliki cookies, przedstawiają Użytkownikom reklamy dostosowane do ich zainteresowań.

6. Zazwyczaj przeglądarka domyślnie dopuszcza zapisanie plików cookies w urządzenia Użytkownia. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Jednak ograniczenia stosowania plików cookies mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie stron www.

§9 TWOJE PRAWA W ŚWIETLE PRZEPISÓW RODO

1. Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu możesz do nas napisać. Przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

2. Prawo do przenoszenia danych
Gdy na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tę możemy przesłać Tobie lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które mamy od Ciebie.

3. Prawo do poprawiania danych
Masz prawo poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe.

4. Prawo do usunięcia danych
Masz prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w zakresie, w jakim to robimy, gdy my oraz inni zarządzający Twoimi danymi mamy prawnie uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Twój interes lub Twoje prawa zostaną unieważnione albo będą wobec Ciebie roszczenia prawne. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym.

6. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie e-mailem materiałów marketingu bezpośredniego, w tym na analizę Twojego profilu, którą robimy, aby stworzyć takie materiały.

7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy:

nie zgodzisz się, abyśmy przetwarzali dane na podstawie uzasadnionego interesu podmiotów, które wspólnie zarządzają Twoimi danymi. Ograniczymy przetwarzanie danych po tym, jak sprawdzimy, czy istnieje taki uzasadniony interes;
zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Ograniczymy przetwarzanie danych do momentu, aż sprawdzimy ich poprawność;
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

8. Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niewłaściwie, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego.